Beskid Niski od A do Z

B jak…
Bałucianka

Wieś położona 4 km na południowy zachód od Rymanowa Zdroju. Położona nad potokiem o tej samej nazwie (dopływ Taboru). W centrum wsi znajduje się jedna z najstarszych zachowanych na Łemkowszczyźnie drewniana cerkiew p.w. Wniebowzięcia Bogurodzicy.

cerkiew Bałucianka Beskid Niski łemkowszczyzna podkarpackie noclegi Jedlicze
Cerkiew w Bałuciance

Bartne

Wieś łańcuchowa w dolinie u południowego podnóża Kornutów, w gminie Sękowa, w powiecie gorlickim (województwo małopolskie). Nazwa miejscowości pochodzi od barci. Bartne słynęło z kamieniarstwa. Tworzone w Bartnem krzyże przydrożne i nagrobki spotkać można w odległych miejscowościach. W czasie I wojny światowej toczyły się tu walki w ramach operacji gorlickiej, o czym świadczy cmentarz z tego okresu.

Beskid Niski, Bartne, Sękowa, gorlicki, małopolskie, bacówka PTTK, cerkiew, łemkowie, Thalerhof, noclegi, historia, turystyka
Pomnik ofiar Thalerfofu (austriackiego obozu internowania z I wojny światowej) w Bartnem
Beskid Niski, Bartne, Sękowa, gorlicki, małopolskie, bacówka PTTK, cerkiew, łemkowie, Thalerhof, noclegi, historia, turystyka
Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem
Beskid Niski, Bartne, Sękowa, gorlicki, małopolskie, bacówka PTTK, cerkiew, łemkowie, Thalerhof, noclegi, historia, turystyka
Bacówka PTTK w Bartnem

Besko

Wieś położona na pograniczu Beskidu Niskiego oraz Dołów Jasielsko-Sanockich, w miejscu, gdzie Wisłok po przełamaniu się przez wzgórza Pogórza Bukowskiego wpływa na równinę.

Besko, podkarpackie, sanocki, cerkwisko, kościół, dzwonnica, zegar słoneczny, kapliczka, Florian, park, dwór, oficyna, pomnik, noclegi
Drewniany kościół parafialny z 1755 r. w Besku
Besko, podkarpackie, sanocki, cerkwisko, kościół, dzwonnica, zegar słoneczny, kapliczka, Florian, park, dwór, oficyna, pomnik, noclegi
Klasycystyczna dzwonnica z 1841 r. w Besku
Besko, podkarpackie, sanocki, cerkwisko, kościół, dzwonnica, zegar słoneczny, kapliczka, Florian, park, dwór, oficyna, pomnik, noclegi
Nowy, murowany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku
Besko, podkarpackie, sanocki, cerkwisko, kościół, dzwonnica, zegar słoneczny, kapliczka, Florian, park, dwór, oficyna, pomnik, noclegi
Wnętrze nowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku
Besko, podkarpackie, sanocki, cerkwisko, kościół, dzwonnica, zegar słoneczny, kapliczka, Florian, park, dwór, oficyna, pomnik, noclegi
Park podworski z oficyną w Besku
Besko, podkarpackie, sanocki, cerkwisko, kościół, dzwonnica, zegar słoneczny, kapliczka, Florian, park, dwór, oficyna, pomnik, noclegi
Kapliczka św. Floriana z zegarem słonecznym w Besku
Besko, podkarpackie, sanocki, cerkwisko, kościół, dzwonnica, zegar słoneczny, kapliczka, Florian, park, dwór, oficyna, pomnik, noclegi
Plac przed Urzędem Gminy w Besku
Besko, podkarpackie, sanocki, cerkwisko, kościół, dzwonnica, zegar słoneczny, kapliczka, Florian, park, dwór, oficyna, pomnik, noclegi
Pomnik ku pamięci mieszkańców Beska – ofiar II wojny światowej
Besko, podkarpackie, sanocki, cerkwisko, kościół, dzwonnica, zegar słoneczny, kapliczka, Florian, park, dwór, oficyna, pomnik, noclegi
Wzgórze Krzyż i cerkwisko w Besku

C jak…
Ciechania

Nieistniejąca wieś w pobliżu polsko-słowackiej granicy, w gminie Krempna. Nazwa wsi oznacza ciche miejsce. Wyjątkowo malownicza, pokryta łąkami dolina ze śladami zabudowań PGR. Położona na terenie Magurskiego Parku Narodowego. Od 2006 roku dolina wsi nie jest dopuszczona do ruchu turystycznego.

Ciechania, Beskid Niski, podkarpackie, łemkowszczyzna, Tychania, Magurski Park Narodowy, noclegi

Czarne

Dawna łemkowska wieś położona w gminie Sękowa, w powiecie gorlickim (województwo małopolskie). Obecnie są tu tylko dwa domy. W sezonie na terenie wsi prowadzony jest wypas owiec i bydła. Cerkiew z Czarnego została uratowana i przeniesiona do Skansenu w Nowym Sączu. Na jej miejscu znajdują się symboliczne „drzwi do wsi”.

„Czas nagli, wędrowcze. O wspomnienia proszą.
Przekrocz próg Domu, którego może i nie ma.
Czuj się zaproszony.”

Czarne, Sękowa, gorlicki, małopolskie, łemkowie, łemkowszczyzna, kapliczka, cmentarz, drzwi do wsi, symboliczne drzwi do wsi, nieistniejąca wieś, Beskid Niski, noclegi
Symboliczne „drzwi do wsi” w Czarnem
Czarne, Sękowa, gorlicki, małopolskie, łemkowie, łemkowszczyzna, kapliczka, cmentarz, drzwi do wsi, symboliczne drzwi do wsi, nieistniejąca wieś, Beskid Niski, noclegi
Kapliczka przydrożna we wsi Czarne
Czarne, Sękowa, gorlicki, małopolskie, łemkowie, łemkowszczyzna, kapliczka, cmentarz, drzwi do wsi, symboliczne drzwi do wsi, nieistniejąca wieś, Beskid Niski, noclegi
Cmentarz łemkowskiej wsi Czarne

D jak…
Darów

Nieistniejąca wieś u południowego podnóża Skibców (776 m n.p.m.) w paśmie Bukowicy, w gminie Jaśliska. W centrum dawnej wsi, znajduje się obecnie chatka myśliwska. Na stokach Skibców nad wsią, rozciąga się rezerwat leśny „Bukowica”.

Darów, Łemkowszczyzna, Beskid Niski, Skibce, Bukowica, noclegi, GSB, Główny Szlak Beskidzki, podkarpackie, Jaśliska, krośnieński
Darów, wiata turystyczna na Głównym Szlaku Beskidzim
Darów, Łemkowszczyzna, Beskid Niski, Skibce, Bukowica, noclegi, GSB, Główny Szlak Beskidzki, podkarpackie, Jaśliska, krośnieński
Skibce (776 m n.p.m.) w paśmie Bukowicy

Długie

To nieistniejąca obecnie wieś łemkowska, położona była nad prawym dopływem Wisłoki, wzdłuż drogi do Wyszowadki w gminie Sękowa. Obecnie teren wypasów i wypalania węgla drzewnego.

„Dachem wysokie Niebo nad Tobą, ścianami las gęsty.
Przekrocz próg Domu tego, a dawnej gościnności smak zaznasz.”

Długie, Beskid Niski, nieistniejąca wieś, łemkowszczyzna, Łemkowie, cmentarz, owce, redyk, małopolskie, Sękowa, noclegi
Długie – drzwi do nieistniejącej łemkowskiej wsi
Długie, Beskid Niski, nieistniejąca wieś, łemkowszczyzna, Łemkowie, cmentarz, owce, redyk, małopolskie, Sękowa, noclegi
Cmentarz łemkowskiej wsi Długie
Długie, Beskid Niski, nieistniejąca wieś, łemkowszczyzna, Łemkowie, cmentarz, owce, redyk, małopolskie, Sękowa, noclegi
Wypas owiec w Długiem

H jak…
Huta Polańska

Huta Polańska to wieś położona u stóp pasma granicznego, w gminie Krempna, w odległości 4 km na południe od centrum Polan. Obecnie znaleźć tu można tylko kościół pw. Św. Jana z Dukli i św. Huberta oraz dwa zabudowania: schronisko turystyczne „Hajstra” i dom rekolekcyjny „Betania”. Nazwa pochodzi od huty szkła, która działała we wsi jeszcze w połowie XIX wieku. W październiku 1944 roku na skutek ostrzału artyleryjskiego między Rosjanami a Niemcami, wieś została zrównana z ziemią.

Huta Polańska, Beskid Niski, podkarpackie, św. Hubert, św. Jan z Dukli, kościół, łemkowszczyzna,
Kościół pw. Św. Jana z Dukli i św. Huberta w Hucie Polańskiej

I jak…
Iwonicz

Wieś położona nad Iwonką, w odległości 4 km od uzdrowiska Iwonicz-Zdrój. Pierwsza pisana wzmianka o Iwoniczu pochodzi z 1427 roku określanym wówczas jako Ywanczepole, a później Ywancze.

Wieś miała kolejno wielu właścicieli, z których ostatni – hrabiowie Załuscy – pozostawili po sobie eklektyczny pałac z 1883 roku w otoczeniu efektownego parku.

Cennym zabytkiem jest kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych z 1464 roku. Podczas działań wojennych w 1915 roku do kaplicy wpadł rosyjski pocisk artyleryjski, który jednak nie eksplodował. Ku pamięci, został on umieszczony w  ścianie świątyni.

Pałac Załuskich w Iwoniczu
Iwonicz, podkarpackie, kościół, wieś, szlak architektury drewnianej, SAD, zabytek, historia, Beskid Niski, architektura, przeszłość, religia
Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych z 1464 roku w Iwoniczu
Iwonicz, podkarpackie, kościół, wieś, szlak architektury drewnianej, SAD, zabytek, historia, Beskid Niski, architektura, przeszłość, religia
Wnętrze kościoła pw. Wszystkich Świętych z 1464 roku w Iwoniczu
Pomnik 72 mieszkańców Iwonicza – ofiar hitlerowskiego okupanta, Las Grabiński w Iwoniczu

K jak…
Kąty

Wieś w dolinie Wisłoki powyżej Nowego Żmigrodu, przy starym szlaku handlowym z Węgier. Po raz pierwszy nazwa wsi pojawiała się w źródłach historycznych w 1398 roku jako własność rodu Wojszyków herbu Powała. W XIX działały tu wytwórnia zapałek, zakład hutniczy oraz młyn i warsztaty tkackie. W miejscowości znajduje się kościół katolicki pw. Matki Bożej Królowej Polski.

Łysa Góra
Łysa Góra nad Kątami 641 m n.p.m.

Klimkówka koło Uścia Gorlickiego

Wioska w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Ropa (do 1999 roku w gminie Uście Gorlickie). Dawna wieś rozciągała się na przestrzeni 2 km wzdłuż Ropy poniżej Uścia. W 1994 roku ukończono budowę zapory na przełomie Ropy i nowe jezioro zalało tereny wsi i stara zabudowa przestała istnieć. Obecnie wieś tworzy grupa nowych domów na przełęczy pomiędzy Kiczerą-Żdżarem a Tanią Górką. Nad Klimkówką biegnie długodystansowy szlak niebieski Rzeszów-Grybów, przez m.in. szczyty Homola (712 m n.p.m.), Sucha Homola (708 m n.p.m.) i Flasza (610 m n.p.m.).

jezioro, zapora, zapora wodna, elektrownia wodna, zalew, Klimkówka, sztuczne jezioro, Ropa, rzeka, Gorlice, noclegi, małopolskie, woda, retencja, Dwa Karpie Jedlicze,
Zapora wodna na Ropie w Klimkówce

Kotań

Wieś położona nad rzeką Wisłoką, na zachód od Krempnej, w otoczeniu wzgórz Magurskiego Parku Narodowego.

We wsi znajduje się dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętych Kosmy i Damiana, która obecnie pełni rolę kościoła filialnego parafii św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej. Jest to jedna z najpiękniejszych cerkwi na Łemkowszczyźnie i jest nazywana „perłą łemkowskiej architektury”.  Obiekt znajduje się na trasie Szlaku Architektury Drewnianej (trasa IV sanocko-dukielska).

Wokół cerkwi utworzono lapidarium, do którego przeniesiono 22 zabytkowe nagrobki i kamienne krzyże uratowane z nieistniejących już wsi m.in. Żydowskiego, Nieznajowej i Ciechani. Przed cerkwią stoi ogromna lipa, o której mówi się, że jest tak samo stara jak cerkiew.

Beskid Niski, Łemkowszczyzna, Magurski Park Narodowy, Kotań, cerkiew
Cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana w Kotani
Beskid Niski, Łemkowszczyzna, Magurski Park Narodowy, Kotań, cerkiew
Lapidarium wokół cerkwi pw. śś Kosmy i Damiana w Kotani

Krempna

Krempna to duża wieś położona nad Wisłoką, w powiecie jasielskim. Nazwa wsi pochodzi od słowa „krępy” lub zgodnie z przekazem ludowym od słowa „kram”, ponieważ wędrowni kupcy rozkładali w tym miejscu swoje kramy.

W miejscowości wybudowano w 1971 roku zalew na rzece Wisłoce w Krempnej. Zalew jest zamknięty zaporą wodną, która służy do spiętrzania wody w celach przeciwpowodziowych jako zbiornik małej retencji oraz w celach rekreacyjnych.

Najważniejszym zabytkiem w Krempnej jest drewniana cerkiew grekokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana.

Na wzgórzu Łokieć, na zachód od centrum wsi, znajduje się cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 6, dzieła Duszana Jurkowicza (wybitny architekt słowacki).

W Krempnej znajduje się Ośrodek Edukacyjny Magurskiego Parku Narodowego, który oferuje ciekawą ekspozycję w formie multimedialnego spektaklu prezentującego przyrodę MPN w czterech porach roku.

Nasza propozycja wycieczki rowerowej nr 1 „W Magurskim Parku Narodowym”, rozpoczyna się i kończy w Krempnej.

Beskid Niski, Łemkowszczyzna, Magurski Park Narodowy, Krempna, zalew, Wisłoka
Zalew na Wisłoce w Krempnej
krempna, zalew na wisłoce, beskid niski
Zapora na Wisłoce w Krempnej
Beskid Niski, Łemkowszczyzna, Magurski Park Narodowy, Krempna, cerkiew
Cerkiew grekokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana w Krempnej
Kościół pw. Świętego Maksymiliana Kolbe w Krempnej
Krempna, podkarpackie, muzeum, Magurski Park Narodowy, niedźwiedź, eksponat, natura, podróże, zwiedzanie, Polska, noclegi, pokoje
Ośrodek Edukacyjny Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej

Krzywa

KRZYWA – dawniej Krywa, to niewielka wieś w centralnej części Beskidu Niskiego, około 20 km od Gorlic. Wieś położona jest na wschodnich zboczach Popowych Wierchów, nad niewielkim dopływem potoku Zawoja. Nazwa Krzywa wywodzi się albo z jej specyficznego „krzywego” położenia, albo od „krzywego” potoku przepływającego przez wieś. Przez Krzywą przebiega Główny Szlak Beskidzki.

Krzywa, Beskid Niski, Sękowa, gorlicki, małopolskie, łemkowszczyzna, Łemkowie, cerkiew, noclegi
Cerkiew greckokatolicka pw. św. św Kosmy i Damiana w Krzywej
Krzywa, Beskid Niski, Sękowa, gorlicki, małopolskie, łemkowszczyzna, Łemkowie, cerkiew, noclegi
Cerkiew greckokatolicka pw. św. św Kosmy i Damiana (obecnie filialny kościół rzymskokatolicki pw. NMP Niepokalanie Poczętej) w Krzywej

U jak…
Uście Gorlickie

UŚCIE GORLICKIE – duża miejscowość na południowym krańcu Jeziora Klimkowskiego, w powiecie gorlickim. Nazwa osady pochodzi od położenia przy ujściu potoku Zdynia do Ropy. Obecna nazwa funkcjonuje od 1952 roku, wcześniej miejscowość nazywała się Uście Ruskie, a jeszcze wcześniej Uście Wołoskie.

Kotań znajduje się na trasie nr 1 proponowanej przez nas wycieczki rowerowej „W Magurskim Parku Narodowym”.

Uście Gorlickie, małopolskie, I wojna światowa, Łemkowie, kościół, cerkiew, Łemkowszczyzna, noclegi, pomnik historia, Beskid Niski
Pomnik Łemków poległych w walce z okupantem hitlerowskim w Uściu Gorlickim
Uście Gorlickie, małopolskie, I wojna światowa, Łemkowie, kościół, cerkiew, Łemkowszczyzna, noclegi, pomnik historia, Beskid Niski
Kościół rzymskokatolicki pw. MB Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim
Uście Gorlickie, małopolskie, I wojna światowa, Łemkowie, kościół, cerkiew, Łemkowszczyzna, noclegi, pomnik historia, Beskid Niski
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Paraksewy w Uściu Gorlickim
Uście Gorlickie, małopolskie, I wojna światowa, Łemkowie, kościół, cerkiew, Łemkowszczyzna, noclegi, pomnik historia, Beskid Niski
Cmentarz wojskowy nr 57 z I wojny światowej w Uściu Gorlickim (proj. Dusan Jurkovic)

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: dwakarpiejedlicze.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Aleksander Paradysz Pokoje gościnne Dwa Karpie Jedlicze
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: dwakarpiejedlicze@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Obsługa zamówień towarów – przygotowanie, pakowanie, wysyłka
  • Realizacja zamówionych usług
  • Obsługa odpowiednich dokumentów księgowych
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
  • Wykonanie przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne (np. prowadzenie księgowości).
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • firma hostingowa,
  • firmy obsługująca mailingi,
  • firmy obsługująca komunikaty SMS,
  • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
  • kurierzy,
  • ubezpieczyciele,
  • kancelarie prawne i windykatorzy,
  • banki,
  • operatorzy płatności,
  • organy publiczne.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.